Granowo, dnia 15.03.2016 r.

Zakłady Mięsne „Szajek” Sp.z o.o. Sp.k.
ul. Poznańska 50b
62-066 Granowo

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:  Zapytanie ofertowe nr 3/2016

 

W związku z zapytaniem ofertowym na:

Wykonanie robót budowlanych w branży sanitarno-instalacyjnej związanych z rozbudową zakładu Zakładów Mięsnych „Szajek” Sp. z o.o. Sp. k.

za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy P.U.H „Monter” Krzysztof Nowak, ul. 1 Maja 36, 62-065 Grodzisk Wlkp.